TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
HAYRİ ERMİŞ, SİNAN BERKMAN, ERDAL KAYAÖZ, ZELİHA KARADENİZ
İst. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Summary

Overin nadir görülen tümörlerinden olan bir disgerminoma ovarii olgusu sunuldu. Literatür gözden geçirildi, tedavi ve prognoz açısından değerlendirildi.