TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
BİR DİSGERMİNOMA OVARİİ OLGUSU
HAYRİ ERMİŞ, SİNAN BERKMAN, ERDAL KAYAÖZ, ZELİHA KARADENİZ
İst. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Overin nadir görülen tümörlerinden olan bir disgerminoma ovarii olgusu sunuldu. Literatür gözden geçirildi, tedavi ve prognoz açısından değerlendirildi. Keywords :