TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
MURAT GÜRKAYNAK, FADIL H AKYOL, H AYTAÇ, İ LALE ATAHAN
Ankara Numune Hastanesi Radyoloji Bölümü

Summary

Ocak 1971 ile Aralık 1980 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Radyoterapi Bölümünde tedavi edilen, 50 Evre-I ve II A/B testiküler pür seminom hastası değerlendirmeye alınmış ve gözden geçirilmiştir. 10 yıllık hastalıksız yaşam olasılıkları; Evre I, II A ve II B için sırasıyla % 97, % 83 ve % 70'dir. Litaratür ve kendi sonuçlarımız göz önüne alınarak erken testiküler pür seminomların tedavi yaklaşımları tartışılmıştır.