TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
M ARAN
SSK Okmeydanı Hastanesi Onkoloji ve Nükleer Tıp Merkezi, Tıbbi Onkoloji AD

Summary

Oniki osteojenik sarkoma olgusunda adjuvant kenıoterapi (YDmtx, adm, vcr) sonuçları değerlendirildi. İzlem süresi ve olgu sayısı azlığına rağmen aldığımız yeni sonuçlar adjuvant kenıoterapi uygulanmamış eski olgularımızdan aldığımız sonuçlarla karşılaştırıldığında yeni tedavi modelinin üstünlük sağladığı izlendi.