TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 2
S İZMİR, M KARLI, R BOZKURT, L AKYOL, F KARABIYIK
SSK İstanbul Hast. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Summary

S.S.K. İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde 1985-1986 yılları arasında alt exremitede habis tümör nedeniyle koksa-femoral dezartikülasyon uygulanan olgular gözden geçirildi. Olgu sayısı 5. Bunlardan 4'ü erkek biri kadındır. Olguların en yaşlısı 37 en genci ise 12 yaşındaydı. Yaş ortalaması 18,2. Olguların hepsinde tümör femur distalinde metafizodiafizer alandaydı. Klinikte saptanan kitlenin büyüklüğü radyolojik olarak görülebilen kitleden daha büyüktü. Çünkü, periferik kısımlarda kireçlenme alanı içermeyen kesimler radyolojik olarak görüntü vermemekteydi. Olguların 3'ü kondrasarkom, biri osteosarkom biri ise malign anevrizmal kemik tümörüydü, l olguda iki tanı osteosarkom iken dezartikülasyon materyelinden alınan biopsi tanısı ise mezenkimal kondrosarkomdu. Olguların 4 dünün anemnezinde travma mevcut olup, kliniğimize travmadan takriben iki hafta sonra müracaat etmişlerdir. Bu da literatürde belirtilen süreye uymaktadır. Çünkü ağrı ve kitle arasında geçen süre için kaynaklar 2 hafta 12 yıl arasında değişen süreler vermektedir. Bütün olgularda yara iyileşmesi de problem görülmemiş ve hastalar post operatif dönemi çok iyi tolere etmişlerdir. Olguların tedavileri S.S.K. Okmeydanı Onkoloji Kliniğinde devam etmekte ve tarafımızdan da takipleri yapılmaktadır.