TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 2
E TOPUZ, K DİNÇOL, HALUK ONAT, OSMAN ALDEMİR, GÖKHAN TÖRE, MÜNİR KINAY
İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Onkoloji Bilim Dalı

Summary

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Polikliniklerine başvuran 55 small cell, 41 non-small cell akciğer kanserli hastanın tedavi öncesi ve tedavi sürecinde serum NSE (Neuron Spesifik Enolaz) düzeyleri incelendi. Small cell akciğer kanserli grupla, normal kontrol grubu NSE serum düzeyleri arasındaki fark ileri derecede anlamlı bulundu (0,01)p)0.001). Non-small cell grupla normal kontrol grubu NSE serum düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptanamadı (p(0.5). Small cell ile non-small cell grupları arasındaki NSE serum düzeyleri arasındaki fark anlamlılık taşımaktadır. (0.05>p)0.02). Small cell 7 limit olgu ile 48 ileri evre olgu arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.5). Small cell grubunu oluşturan 55 hastadan NSE değeri yüksek 21 tanesi takibe alındı. Tedavi öncesi ve tedavi esnasında 3. ve 6. aylarda serum NSE düzeyleri incelendi. 14 klinik remisyon gösteren olgunun 11'inde serum NSE düzeyleri klinik bulgularla paralellik gösterdi (3.ayda 0.01>p>0.001 6.ayda 0.05>p>0.02).