TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 1
SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE PANCREAS: A CASE REPORT
AYDAN EROĞLU, HİLMİ KOCAOĞLU, ESRA ERDEN, HİKMET AKGÜL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı

Summary

50 yaşında kadın hasta pankreas kuyruk bölümünde kitle saptanması üzerine kliniğimize başvurdu. İnce iğne aspirasyon biyopsi sonucu malign gelen hastaya distal pankreatektomi ile birlikte splenektomi, sol nefrektomi, parsiyel ileum rezeksiyonu yapıldı. Histopatolojik incelemede pankreasda orta derecede diferansiye yassı hücreli kanser saptandı. Adjuvant 40 Gy radyoterapi alan hasta, 4 aydır hastalıksız olarak yaşamaktadır. Pankreasın yassı hücreli kanseri, duktal hücreli pankreas kanserlerin nadir görülen bir tipidir. Tedavi ve prognozu hakkındaki bilgiler azdır. Bu makalede vakamızın klinik ve histolojik özellikleri literatür bilgileri altında tartışılmıştır.