TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 1
SERUM INTERLEUKIN-6 LEVELS IN MULTIPLE MYELOMA
AHMET ÖZTÜRK, MUZAFFER SEZER, AHMET ALTAŞ, MUSTAFA YAYLACI, NECDET ÜSKENT
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Servisi, İstanbul

Summary

Bu çalışmada 1994-1995 yılları arasında kliniğimizde yeni tanı konarak incelenen 10 Multipl miyelomlu (MM) hasta ile 8 sağlıklı kişide interlökin-6 (IL- 6), C-Reaktif Protein (CRP) ve beta2 mikroglobulin düzeyleri ile bunların birbirleri ve hastalığın evresiyle arasındaki korelasyon incelendi. Multipl miyelomlu 10 hastanın 5'i kadın, 5'i erkek ve ortalama yaş 61.6 (57-74) idi. İnterlökin-6 ile CRP'nin hasta grubunda istatistiksel olarak arttığı beta2 mikroglobulin düzeylerinde ise bir fark olmadığı saptandı. IL-6 ile hastalığın evresi (r=0.25) ve CRP (r=0.86) arasında saptanan korelasyon, C-Reaktif Protein ile hastalığın evresi (r=0.46) arasında da saptandı.