TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
THE EFFECT OF TUMOUR DIFFERANTIATION TO THE PROGNOSIS OF PATIENTS TREATED WITH CHEMOTHERAPY
ERKAN TOPUZ, KORAY DİNÇOL, FERHUNDE DİZDAROĞLU, HALUK ONAT, OSMAN ALDEMİR, GÖKHAN TÖRE, AHMET KİZİR, MÜNİR KINAY
.Ü.Onkoloji Enstitüsü

Summary

1980-1985 yılları arasında 59 ileri evre mide kanserli hasta tedavi edildi. Bu hastalara FAM kombine kemoterapisi (5 Fluorourasil-Adriamisin Mitomisin C) uygulandı. Tümör 48 olguda diferansiye, 11 olguda ise indiferansiye idi. Birinci grupdaki olgularda medyan yaşam süresi 9 ay bulunurken, indiferansiye olan ikinci grupdaki olgularda halen medyan yaşam süresine erişilmemesine rağmen 14 ayın üstündedir. İkinci grupdaki olgulardan 8 tanesi halen 10 ile 72 ay arasında takipdedir. Bulgularımız uyguladığımız kemoterapi rejiminin özellikle prognozu kötü olarak bilinen indiferansiye mide kanserli olgularda belirgin bir şekilde etkili olduğunu göstermektedir.