TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 3
LATE SIDE EFFECTS IN ORAL CAVITY AND TEETH, FOLLOWING IRRADIATION OF HEAD AND NECK REGION: CURRENT MANAGEMENT
O K KOCAGÖNCÜ
C. Antida 6599-Rohasacco, Switzerland

Summary

Baş boyun bölgesi ışınlanması sonrası, özellikle büyük tükürük bezlerindeki değişikliklere bağlı olarak ağız boşluğu ve dişlerde görülen geç yan etkiler, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürmekte ve beslenme sorunları, enfeksiyon, nekroz gibi ek sorunlarla daha ileri komplikasyonlara da neden olabilmektedir. Bu yan etkilerin bir kısmı dikkatli tedavi planlaması ile bir kısmı ise radyo- terapi sonrası koruyucu flor tedavisi ile önlenilebilir. Bu derlemede hastada tedaviye bağlı morbiditeyi azaltacak bu yöntemlerle ilgili uygulamalar ve yenilikler üzerinde duruldu.