TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 3
ANALYSIS OF OUR TREATMENT RESULTS IN 41 GERM CELLED TESTICULAR TUMOR CASES
FÜSUN TOKATLI, NURETTİN UNUR, PINAR ÜLER
Vakıf Gureba Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

Summary

1977-1995 yılları arasında tedavi edilmiş 41 germ hücreli testis tümörlü vaka, başarısızlık, tedavi morbiditesi ve sağkalımlar açısından retrospektif olarak incelendi. Orşiyektomi sonrası 38 vakaya radyoterapi, 12 vakaya ise kemoterapi uygulandığı saptandı. Üç vakada (%7.7) paraaortik bölgede nüks, 3 vakada (%7.7) da uzak metastaz tespit edilirken radyoterapi ve kemoterapiye bağlı geç morbidite %21'e %16.6 olarak bulundu. Seminomda tüm evreler için 10 yıllık düzeltilmiş hastalıkla ve hastalıksız sağkalımlar % 77 .6'ya % 75 iken, evre 1 için %100, evre 11 için ise 2 yıllık sağkalımlar %57'ye %37.5'tir. Seminom dışı testis tümörlü 6 vakada da 2 yıllık düzeltilmiş hastalıklı sağkalım %33.2 idi. Sonuçlar literatür ile karşılaştırıldı.