TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 3
PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH HEAD-AND-NECK CANCER RECEIVING POSTOPERATIVE RADIOTHERAPY
ŞABAN ÇAKIR, BÜLENT KÜÇÜKPLAKÇI, NİLGÜN ÖZBEK, YEŞİM ELGİN, BABÜR SOYLU, ŞENNUR DABAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Samsun

Summary

Bu çalışmada, cerrahi ve postoperatif radyoterapi kombinasyonuyla tedavi edilen; oral kavite, orofarinks, hipofarinks ve larinkste lokal ileri tümöre sahip 60 vakada, yerel kontrolü etkileyen faktörler araştırılmıştır. Hastalara; lokal ileri tümör (pT3, pT4), yüksek grad, çevre dokulara invazyon, perinöral yayılım, lenfatik-vasküler invazyon, boyun lenf bezi metastazı veya ekstranodüler yayılım ve cerrahi sınır pozitifliği gibi endikasyonlar ile postoperatif radyoterapi uygulanmıştır. Tümör ve tedavi ile ilgili bazı faktörlerle, yerel-bölgesel kontrol arasındaki ilişki incelenmiş; tek değişkenli analizde, yüksek histolojik grad, lenfatik-vasküler invazyon ve ileri boyun hastalığının (N2-N3) yerel-bölgesel kontrolü olumsuz olarak etkileyen bağımsız parametreler olduğu görülmüştür. Çok değişkenli analizde ise; yerel kontrolün, sadece lenfatik-vasküler invazyon ve ileri boyun hastalığından olumsuz olarak etkilendiği saptanmıştır.