TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 1
ERYTHROCYTE GLUTATHIONE LEVELS AND RELEATED ENZYME ACTIVITIES IN PATIENTS WITH BENIGN AND MALIGNANT BREAST DISEASE
SEMBOL TÜRKMEN, LALE AFRASYAP, GÜVENÇ GÜVENEN, METİN ALDEMİR
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Biokimya Lab. İSTANBUL

Summary

Serbest radikaller ve genotoksik elektrofilik moleküllerin kanserogenezdeki zararlı etkilerinin önlenmesinde glutatyon (GSH) ve glutatyon ilişkili enzimler olan glutatyon peroksidaz (GSH-Px), glutatyon redüktaz (GSSG-RD) ve glutatyon S-transferazın (GSH-ST) rolüne ilişkin araştırmalar son yıllarda oldukça dikkat çekmektedir. Fibrokistik meme hastalığı (n=25), meme kanseri olan hastalarda (n=25) ve sağlıklı kontrol grubunda (n=19) yaptığımız araştırmada alınan sonuçlarımız sırasıyla aşağıdadır: Eritrosit glutatyon için 3.91±0.50, 2.27±1.99, 4. 15±2.03 mmol/g Hb; GSH-Px için 175.79: ±27.29, 190.48±27.15, 165.44±22.11 U/gHb; GSSG-RD için 0.77±0.42, 1.33±0.59, 0.63±0.27 U/gHb; GSH-ST için 0.58±0.53, 1.31±0.46, 0.58±0.48 U/gHb (Değerler Ort. ±SD) Meme kanserli hastalarda eritrosit glutatyon düzeylerinde anlamlı ölçüde düşme, glutatyon ilişkili enzim aktivitelerinde artma bu hastalarda artmış oksidatif strese karşı antioksidan enzimsel koruma cevabı verilmesi ile açıklanabilir.