TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 1
VERIFYING THE POSITIONING OF THE MANTLE FIELDS BY ON-LINE PORTAL IMAGING SYSTEM
DİLEK UZAL, ENİS ÖZYAR, FARUK ZORLU, GÜLKAN IŞIN, İ LALE ATAHAN
Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara

Summary

On Erken Evre Hodgkin hastasında mantle tedavisi sırasında hasta pozisyonunu kontrol etmek amacıyla anında (on-line) portal görüntüleme sistemi kullanılmıştır. Toplam 65 portal görüntü değerlendirilmiştir. Günlük set-up hatalarının küçük düzeylerde olması tedavinin tekrarlanabilirlilik oranının yüksek olduğunu göstermektedir. Kraniokaudal sapma ve lateral sapma için ortalama sırasıyla 2.6 mm, 2.95 mm ve standart sapma sırasıyla 1.88 mm, 1.85 mm olarak bulunmuştur. 5 mm'den fazla hata kraniokaudal sapmaların %7'sinde, lateral sapmaların %11.57de görülmüştür. Global hata değerlendirildiğinde ise kraniokaudal sapma ve lateral sapma için standart sapma sırasıyla 2.93 mm, 2.96 mm olarak bulunmuştur. 5 mm'den fazla hata kraniokaudal sapmaların %20'de, lateral sapmaların %18'de saptanmıştır. Global hatanın daha fazla görülmesinin nedeni koruma bloklarının yapımında ve koruma tablasına sabitleştirilmesi sırasında yapılan sistematik hatalardır.