TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 4
AN ACUTE MYELOCYTER LEUKEMIA CASE AFTER TREATMENT FOR SMALL CELL LUNG CANCER
A ÖZTÜRK, M YAYLACI, A GÜNAY, N ÜSKENT
GATA Haydarpaşa Eğit. Hast. Onkoloji Kl.İstanbul

Summary

Sitotostik ilaç kullananlarda veya radyoterapi görenlerde ikinci malignite görülme insidansının arttığı bilinmektedir. Sitotostik ilaçlar içinde özellikle alkilleyici ajanlar sorumlu tutulmaktadır. Tedaviye bağlı akut non-lenfoblastik lösemi (ANLL) ortalama 4-5 yıl sonra gelişmektedir. Küçük hücreli akciğer karsinomu tanısıyla 6 kür VAC (vinkristin, doksorubisin, siklofosfamid) ve EP'den (etoposid, sisplatin) oluşan alterne kemoterapi şeması uygulanan 36 yaşındaki hastamızda ilk kemoterapiden sonraki 8. ayda ANLL gelişti. İdarubisin 12 mg/m2 (1-3. gün) ve sitozin arabinosid 100 mg/m2 (1-7. gün) başlandı, ancak kemoterapinin 22. gününde nötropenik sepsise bağlı multisistem yetersizliği nedeniyle eksitus oldu. ANLL gelişiminden alkilleyici ajanlar sorumlu olmakla beraber, hastanın genetik yakınlığı ve primer hastalığın katkısı olduğu da göz önünde tutulmalıdır.