TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
NON-HODGKIN LYMPHOMA PRESENTING INITIALLY IN THE OVARY
AHMET ÖZET, KÜRŞAD KAPTAN, SALİH DEVECİ, FİKRET ARPACI, ÖNDER BERK, GÜLSÜM ÖZET
GATA Tıbbi Onkoloji BD

Summary

Lenfomanın overden başlaması sık olmayan bir durumdur ve lenfomalı kadınların %0.2-0.3'ünde saptanır. Vakamız, operasyon sonrası patolojik incelemede saptanmıştır. Literatürdeki vakalar incelenmiş ve primer over lenfomalı bu nadir vaka sunulmuştur.