TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 2
B TOPBAŞI, A ÇEVİKBAŞ, UĞUR ÇEVİKBAŞ, E YEMNİ, T YARDIMCI
İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Patoloji BD

Summary

Farelerde fusiform hücreli sarkom meydâna getirildi. Bu sarkom üzerine belirli dozda ve zamanda laser ışını verildi. Tümörler genellikle makroskopik olarak küçüldü veya kayboldu. Histopatolojik olarak da aynı tümör hücrelerinde azalma veya kaybolma, yerinde kollagen liften zengin bağ dokusunun geliştiği izlendi.