TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
FOLINIC ACID AND 5-FU COMBINED CHEMOTHERAPY IN METASTATIC AND LOCALLY ADVANCED COLORECTAL CANCER
HALUK ONAT, ADNAN YÖNEY, FARUK AYKAN, NAKİYE ÖZTÜRK, ERKAN TOPUZ
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İstanbul

Summary

1990 yılında İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü'nde ileri kolorektal karsinomda folinik asit ve 5-FU kombinasyonunun etkinliğini saptamak için prospektif bir çalışma yapılmıştır. Başlangıç tedavisi olarak 3 gün süreyle Folinik asit 80 mg/m2 infüzyonu takiben 5-FU 450 mg/m2a İV bolus olarak verilmiştir. Bunu izleyen idame tedavileri haftalık olarak aynı dozlarda sürdürülmüştür. Çalışmanın ön sonuçları 16 vakada değerlendirilmiştir. Üç vakada kısmi cevap, 1 vakada minimal cevap, 6 vakada stabilizasyon sağlanmıştır. Altı vakada ise progresyon göstermiştir. Vakalarımızın medyan progresyon zamanı 6.5 aydır. Toksisitenin fevkalade az oluşu, tüm vakalara tedavinin ayakta uygulanabilir olması gibi üstünlükleri olan bu tedavinin bu dozlarda gerçek etkisini anlayabilmek için vaka sayısının artırılması gereklidir.