TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
A CASE OF ACUTE MYELOMONOCTYIC LEUKEMIA DURING TREATMENT OF SMALL CELL LUNG CANCER
AHMET ÖZET, FİKRET ARPACI, KÜRŞAD KAPTAN, ŞEFİK GÜRAN, ÖNDER BERK
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Onkoloji BD

Summary

Elli iki yaşındaki küçük hücreli akciğer kanserli bir hastada ifosfamid + etoposit + sisplatin içeren kemoterapiden ve radyoterapiden sonra refrakten anemi gelişmesi üzerinde tedaviye devam edilemedi. Refrakter anemiden iki ay sonra da akut miyelomonositer lösemi gelişen vaka, lösemi indüksiyon tedavisinin 5'inci gününde intrakraniyal kanama nedeniyle kaybedildi.