TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 1
AN OPTIMAL POSITION APPLICATION FOR THE MONITORIZATION OF RECTAL DOSE AT THE RECTAL REFERENCE POINT DURING THE INTRACAVITARY IRRADIATION OF CERVIX AND ENDOMETRIUM CANCER PATIENTS
HİLMİ ALANYALI, NURAL ÖZTÜRK, MEHMET ŞEN, İLKNUR BİLKAY, SAMİM YURTSEVER, DİLEK ÖZMEN, MÜNİR KINAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Summary

Bu çalışmada serviks ve endometrium kanserli hastaların İntrakaviter radyoterapisi sırasında rektal doz monitorizasyonu amacıyla kullanılan dozimetrik probun rektal referans noktaya optimal pozisyonda yerleştirilmesi için bir aparat geliştirilmiş ve 11 hastada bu aparat kullanılarak veya kullanılmaksızın yapılan doz ölçümleri karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak aparat kullanılmaksızın yapılan ölçümlerde ortalama %17.84 (%2.7-%35) hatalı eksik doz ölçümü yapıldığı görülmüştür.