TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 3 - 4
SEMRA BOZKURT, FERDİ AKSARAY, MÜBECCEL TÜMÖZ
Ankara Numune Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Summary

Eozinofili ile birlikte anjiolenfoid hiperplazi nadir görülen, benign karakterli, vasküler bir lezyondur. Hastalığın tedavisinde cerrahi eksizyon, radyoterapi, steroid tedavisi, kriyoterapi ve bunların kombinasyonu denenmiştir. Sunulan hastada cerrahi eksizyon sonrası nüks gelişmiş ve radyoterapi ile lokal kontrol sağlanmıştır.