TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 2
E TOPUZ, O ALDEMİR, N KURAL, GÖKHAN TÖRE, K DİNÇOL, MÜNİR KINAY
İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Radyoterapi BD

Summary

KHBK etiyoloji, klinik belirtiler teşhis kriterleri ve tedavisi açısından gözden geçirildi. Literatürde verilen sonuçlar kendi sonuçlarımızla karşılaştırıldı.