TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 1
Ö DOĞAN, N AYAN, B YILMAZ, A O GÜRSEL
Beyoğlu Hastanesi KBB Kliniği

Summary

Standart tedavi yöntemleriyle lokal ve rejyonel kontrol çok iyi sağlandığından larenks kanserli hastalar artık daha uzun süre yaşamaktadırlar. Bu nedenle uzak metastazlar hastanın tam iyileşmesini engelleyen bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Uzak metastaz çıktığında ortalama sürvi genellikle 1 yıldan daha azdır. En sık metastaz yerleri akciğerler, kemikler, karaciğer, mediasten ve beyindir. Agresif tümörlerde multipi metastazlar görülebilir. Bu yazıda multipi organ tutulması olan bir vakayı sunuyoruz.