TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 1
LYMPHATIC SPREAD IN MEDULLOBLASTOMA
MUSA ALTUN, SEVİL İNANÇ, NİJAD BİLGE, OSMAN ALDEMİR, NİHAT AYAN, AHMET KİZİR, HALUK ONAT, NEJAT SAVCI, CANAN ALATLI
İstanbul Üniv. Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi BD

Summary

Primer intrakranyal tümörlerde santral sinir sistemi (S.S.S.) dışı metastaz seyrektir. Yalnız pediyatrik yaş grubu intrakranyal tümörleri ele alınırsa bu oran daha yüksektir. (% 2.3). Bunların büyük çoğunluğunu medulloblastomalar oluşturur. Medulloblastomada (MB) S.S.S. dışı yayılıra en sık iskelet sisteminde olur. Sistemik hastalık olduğunda hemen daima iskelet sisteminde de tutulma vardır. Daha sonra kemik iliği, pulmoner ve hepatik sistem tutulmaları gelir. Lenfatik sistem tutulumu enderdir. 15 yaşında iken cerrahi ve postoperatuvar kranyospinal ışınlama yapılan, 4 yıl sonra gelişen arka çukur nüksü reopere edilip II. seri arka çukur ışılaması ve takiben sistemik kemoterapi yapılan hastada 3. kür kemoterapi sırasında sol üst boyunda ganglionlar belirdi, modifiye sol boyun diseksiyonu yapıldı ve boyun lenf nodlarında metastaz olduğu anlaşıldı.