TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 3 - 4
NEW HORIZONS IN THE TREATMENT OF CANCER: CLINICAL USE OF ENDOGENOUS COLONY STIMULATING FACTORS (CSF)
NECDET ÜSKENT, MEHMET DANACI, MELİH ÖZEL
GATA Haydarpaşa Eğt. Hst. Hematoloji-Onkoloji Kliniği, İSTANBUL

Summary

Hematopoietik büyüme faktörleri (endojen koloni stimüle edici faktörler) ile ilgili araştırmalardan elde edilen sonuçlar, hematolojik ve onkolojik hastalıkların tedavisinde yeni imkanlar sağlanmıştır. Bu maddeler gelecekteki terapötik yaklaşımlar için de köklü bir temel oluşturmaktadır. Bu makalede, günümüzde bilinen koloni stimüle edici faktörlerle bunların etkileri ve kullanımları irdelenmiştir.