TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 3 - 4
ÖNER DOĞAN, IŞIN KILIÇARASLAN, UĞUR ÇEVİKBAŞ
İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji AD

Summary

"Nucleolar organizer region (NOR)" lar ribozomal RNA (rRNA) sentezini sağlayan ribozomal DNA (rDNA) segmentleridir. NOR lar ile beraber bulunan özel bazı proteinlere "NOR associated proteins" veya "AgNORs" adı verilmektedir. AgNOR ların incelenmesini sağlayan ve bir gümüş-Kolloid yöntemi olan AgNOR yöntemi son yıllarda hücre proüferasyon indeksi olarak ilgi çekmektedir. Bu çalışmada 25 adet gastrointestinal sistem malign tümörü ve 25 adet normal gastrointestinal mukozaya ait dokundurma preparatlarına AgNOR yöntemi uygulandı. Malign tümör ve normal mukoza arasında nükleus başına düşen ortalama AgNOR sayısı açısından anlamlı fark bulundu. (p<0.001). Bu sonuçlar AgNOR boyama yönteminin gastrointestinal sistem tümör sitopatolojisinde yararlı olabileceğini düşündürmektedir.