TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 3 - 4
ÇİÇEK BAYINDIR, EMEL AKMAN, L GERHARD
İstanbul Üniv. İst. Tıp Fak. Nöroloji AD

Summary

Çalışmamızda serebellumun ontogenetik ve filogenetik olarak erken ve geç diferansiye olan bölgeleri incelenmiş ve histometrik bulgular medulloblastomlarla karşılaştırılmıştır. Medulloblastom hücrelerinin ortalama nüve alanı, ependim altı matriks hücrelerinin ve serebellumun geç diferansiye olan bölümünün (tonsilla serebelli) embryonal granüler tabaka hücrelerinin ortalama nüve alanından büyük, erken diferansiye olan nodulus'un embryonal granüler tabaka hücrelerinin ortalama nüve alanından küçüktür. Bütün vakalarda, serebellumun incelenen bölgelerinde, bol miktarda mitoz görülmüştür. Medulloblastom olgularında, mitoz sıklığı 100 hücre için 2.36 olarak saptanmıştır. Amacımız, medulloblastom'un köken aldığı hücreyi araştırmaktır.