TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 1
NİJAD BİLGE, MÜNİR KINAY, ERKAN TOPUZ, NURETTİN UNUR, EMİN DARENDELİLER
İstanbul Tıp. Fak. Radyoterapi BD

Summary

Bu retrospektive çalışmada, 1972 senesinden beri tedavi programına aldığımız Ewing sarkomalı olgularda lokal radyoterapiye ilaveten simültane ve/veya adjuvan kemoterapi protokolünün üstünlüğünü vurgulamaya çalıştık ve bu görüşün ışığında tek başına lokal radyoterapi ile kemoterapi ilave edilmiş lokal radyoterapi gruplarının tedavi sonuçlarını analiz ettik ve karşılaştırdık. Çalışmamız 1965 ile 1980 seneleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Radyoterapi Bilim Dalı'na başvurmuş 87 olguyu içermektedir. Olguların 13'ü tedaviyi terk etmiş olup 2'si yalnızca kemoterapi görmüştür. Bu nedenle tedavi sonuçları yönünden 72 olgu değerlendirilmiştir. 1965 ile 1972 seneleri arasında olgular ya lokal radyoterapi ile ya da radyoterapiye ilaveten tek ajanla tedavi edilmekteydiler. 1973'ten sonra radyoterapiye ilaveten tek ajanla tedavi edilmekteydiler. 1973'ten sonra radyoterapiye iki ajanlı veya VAC kombine kemoterapisi ilave edilmeye başlandı. Tüm olgular öncelikle kemik tümörleri kayıt merkezinden geçirilmekte ve histo-patalojik tanılar verifiye edilmekteydi. 1965 ile 1972 seneleri arasındaki 43 olgunun tedavisi sonucu elde edilen geniş tecrübe nedeniyle tedavi protokolümüze simültane ve adjuvan olarak kombine kemoterapi ilave etmeye başlamıştık. Ancak, bazı sitostatiklerin piyasada bulunmayışı ve hastalarımızın düşük sosyoekonomik durumları nedeni ile hastalar ya yalnızca lokal radyoterapi ya da lokal radyoterapiye ilaveten tek ilaçlı, iki ilaçlı veya VAC kombine kemoterapi ile tedavi edilebildiler. Fakat bu durum üç grup halinde tedavi ve sağkalım sonuçlarını değerlendirmemizi sağladı. Bu duruma göre yalnızca lokal ışınlama görmüş 32 olgunun iki senelik sağkalım % 9.4, lokal ışınlamaya ilaveten iki ajanlı kombine kemoterapi grubunun (28 olgu) beş senelik sağkalım % 29 ve lokal ışınlamaya VAC kombine kemoterapi ilave ise % 52 olarak saptandı (12 olgu.)