TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 1 - 2
LAURENCE DESJARDİNS, CHRİSTİAN HAYE, VELİTTİN OĞ
Curie Enstitüsü Göz Hastalıkları Kliniği, Paris

Summary

Koroid melanomu nedeniyle Stallard diski uygulanmış 3 olgu sunulmaktadır. Kobalt diski uygulamasından sonra koroid melanomlarının regresyonu sırasında gözlenen anjiyografik bulgular tarif edilmekte, bu hastalarda ekografiyle yapılan izleme yanında anjiyografiyle yapılması gereken izlemenin de önemi vurgulanmaktadır.