TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
TURGAY ÇETİN, ÜNAL ARSLAN, FEHMİ İNEL, YÜKSEL KIR
SSK Göztepe Hast. 3. Cerrahi Kliniği

Summary

Perikardit ön tanısı ile yatırılan 40 yaşındaki bir erkek hastada primer perikard mezotelyoması teşhis edildi. Literatürün taranmasında, 1985 e kadar bildirilen vaka sayısının 120 civarında olduğunu gördük ve nadir görülen bu tümörün özelliklerini araştırdık.