TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
S ÜLKER
Marmara Üniversitesi Tıp. Fak. Patoloji AD

Summary

Bu çalışmada 103 Hodgkin dışı lenfoma olgusu değişkin WW'a (1987) göre değerlendirilmiştir. Olgular histopatolojik örnek, yaş, eşey, yer, yapısal bulgularına göre ele alınmıştır.