TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
N KURAL, M ÜNSAL, S ALTIN, M ARAN, T ERCAN
SSK Okmeydanı Hastanesi, Onkoloji Bölümü

Summary

1986 yılında İnoperabl Bronş kanseri ile kliniğimize başvuran hastalara iki ayrı yöntem ile radyoterapi uygulanmıştır. Her iki hasta grubu ortalama survi, lokal kontrol ve radyoterapi reaksiyonları bakımından karşılaştırılmış ve elde edilen bulgular literatür verileri ile sunulmuştur.