TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
ADVANTAGES OF HICKMAN CATHETER: AN EFFICIENT WAY OF LONG-TERM VASCULAR ACCESS
E FİLİZ, N S LOKMAN, M GÜLMEN, N ÜSKENT, S AYDIN, M DANACI
GATA. Haydarpaşa Eğit. Hst. Genel Cerrahi Kliniği-İSTANBUL

Summary

Hickman kateterleri son yıllarda değişik amaçlar için, uzun süreli venöz girişlerde, güvenilir bir yol sağlaması nedeniyle, geniş uygulama alanı bulmuştur. Bu kateterler için giriş yeri olarak cephalic ven, eksternal jugular, internal jugular ve subclavian venler kullanılmaktadır. Uygun bir teknik ile yerleştirildiklerinde, hasta ve hekim açısından önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Uzun subcutan tünel nedeniyle enfeksiyon riskinin ve thromboembolik komplikasyonların az oluşu, yüksek kalorili hiperozmolar paranteral sıvıların verilebilmesi avantajları arasındadır. Gerektiğinde çift lümenli kateterlerden kan örnekleri de alınabilmektedir. Hickman kateterlerinin en çok kullanılma endikasyonları arasında siklik kemoterapi uygulaması, uzun süreli hiperozmolar parenteral beslenme, trombosit, lökosit, eritrosit süspansiyonları ve fibrinojen gibi kan komponentleri tedavisi, septisemide antibiyotik uygulaması ve kemik iliği transplantasyonları sayılabilir. Bu makalede, tümüne siklik kemoterapi amacıyla Hickman kateteri uyguladığımız 10 hastada, hastada uygulama, tekniği anlatılmış alınan sonuçlar, avantajlar ve komplikasyonlar tartışılmıştır.