TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
O ÇOBAN, S BAHAR, R TUNÇAY, A E ÖĞE, R TOLUN
İstanbul Tıp Fak. Nöroloji AD

Summary

Bu çalışmada spinal epidural metastaz saptanan üç lenfoma olgusuna ait miyelografi ve bilgisayarlı tomografi bulguları sunulacaktır. Spinal epidural basıdan kuşkulanılan olgularda incelemelerin zaman ve sırası ile ilgili literatür ışığında nöroradyolojik bulguların özellikleri tartışılacaktır.