TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
NAZOFARİNKSTE EKSTRAMEDÜLLER PLAZMASİTOMA
MELAHAT GARİPOĞLU, CENGİZ KURTMAN, MELTEM SERİN, TÜRKAN KÜÇÜKALİ, ORHAN YILMAZ, AHMET ÇAKMAK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD, Ankara Nazofarinkste plazmasitoma tanısıyla kliniğimize refere edilen 41 yaşındaki erkek hasta değerlendirildi. Başlangıç semptomları baş dönmesi ve işitme kaybı idi. Multipl miyeloma tanısı ekarte edilen hastaya 4000 cGy eksternal ve 500 cGy HDR Co-60 ile intrakaviter radyoterapi uygulandı. Klinik bulgular ve radyoterapiye yanıt incelendi. Hasta 3 yıldır izlemde olup halen rekurrens veya sistematik hastalık bulgusu yoktur. Keywords :