TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALINDAKİ AYGITLARIN VERİMLİLİĞİ
ZAFER KARAGÜLER
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi AD Anabilim dalımızda bulunan lineer hızlandırıcı (Mevatron KD2-Siemens), simulator (Mevasim-Nucletron) aygıtlarının verimliliği, grafiksel olarak gösterilmiştir. Bu çalışma için elimizde bulunan "Aygıtların Haftalık Verimliliği" adı altında toplanan 71 haftalık veri formlarından yararlanıldı. Bu veriler bilgisayara yüklenerek verim grafikleri oluşturuldu. Buna göre: 1. Aynı hafta tedaviye giren ve tedaviye girmesi gereken hasta sayısını gösteren grafikler çizildi (Şekil 1-2). İki grafik arasındaki fark, aygıt arızası, yan etkiler, hastanın tedaviye gelmemesi gibi nedenlerle, tedaviye girmeyen hasta sayısını vermektedir. Aradaki fark sırasıyla Theratron için %3.86, Mevatron için %12.11, simulator için %0.38 ve brakiterapi için %0 olarak bulundu. 2. Aygıtların arıza durumunu gösteren grafikler çizildi. Yetmiş bir haftalık toplam 2840 saatlik normal çalışma zamanında arıza süresi Theratron için 39.5 saat (%1.39), simulator için 47.5 saat (%1.67), mevatron için 300.5 saat (% 10.58) olduğu gözlendi. Sadece brakiterapi aygıtı düzenli olarak çalıştı. 3. Mevatron KD2 aygıtının günlük doz farklılıklarını gösteren grafik çizilmiştir. Bir haftalık veri alınarak incelendiğinde %4'lük bir maksimum doz farkı bulundu. Keywords :