TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 1 - 2
ERİTROLÖSEMİ
B ZÜLFİKAR, F PEKÜN, Ö DEVECİOĞLU
İstanbul Üniv. İst. Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD Akut nonlenfositik lösemilerin nadir bir tipi olan ve kemik iliğinde myeloid seri ana hücrelerinin anormal artışı ile karakterize eritrolösemi; tanısı, tedaviye cevabı ve prognozu yönünden özellik gösterir. Kliniğimize müracaat eden bir eritrolösemi olgusu yeni literatür bilgileri çerçevesinde sunulmaktadır. Keywords :