TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
PRİMER TUBA KANSERLERİ
TURGUT UÇAK, GÖKHAN TÖRE, M SEMİN UÇAK, G AKALIN, IŞIK ASLAY
İst. Tıp Fak. Kadın-Doğum AD Literatürde oldukça seyrek rastlanan Primer Tuba Kanseri olgularına bir katkıda bulunmak amacı ile materyelimiz içindeki 4 olgu takdim edilmekte ve bulgularımız uluslararası literatür verilen ile karşılaştırılmaktadır. Keywords :