TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
L-STRAİN HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE VEPESİD'İN S FAZINA ETKİSİ
M RIDVANOĞULLARI, YAŞA DOĞA ANIL
İstanbul Üniv. Fen Fak. Radyobiyoloji ve Sağlık Fiziği Araştırma ve Uygulama Merkezi Bu çalışmada Vepesid'in L-Strain hücre kültürlerinde kısa süreli ve devamlı damgalanma indeksine etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonunda Vepesid'in kısa süreli damgalanma indeksini azalttığı, Vepesid etkisiyle hücrelerin S fazında biriktiği, ancak daha sonradan damgalanma indeksinde genel bir azalmanın ortaya çıktığı gözlenmiştir. Keywords :